Hợp chuẩn hợp quy là gì? So sánh sự khác nhau giữ hợp chuẩn và hợp quy

Tìm hiểu về hợp chuẩn hợp quy là gì? Hợp chuẩn hợp quy là việc đảm bảo sự tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ở Việt Nam. Đáp ứng các tiêu chuẩn và quy chuẩn. Tương ứng với hai chứng nhận là chứng nhận hợp chuẩn (TCVN) và chứng nhận hợp quy (QCVN). Tùy từng ngành nghề, lĩnh vực dịch vụ mà các quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn sẽ khác nhau.

1. Hợp chuẩn hợp quy là gì?

Hợp chuẩn hợp quy là việc sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn do cơ quan quản lý nhà nước ban hành nhằm đảm bảo chất lượng. Để tìm hiểu rõ hơn về hợp chuẩn hợp quy là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu định nghĩa dễ hiểu dưới đây:

Hợp chuẩn hợp quy là gì

Hợp chuẩn hợp quy là gì? Những điều bạn cần biết

a. Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận Hợp chuẩn: Đây là hoạt động đánh giá sản phẩm, hàng hoá đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc quy định quản lý tương ứng, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa. Về nguyên tắc đây là chứng nhận không bắt buộc. Tuy nhiên, trong một số ngành hoặc khi khách hàng yêu cầu thì việc chứng nhận hợp chuẩn là bắt buộc để đảm bảo chất lượng sản phẩm.Giấy chứng nhận hợp chuẩn

b. Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy là chứng nhận bắt buộc mà sản phẩm, hàng hóa phải tuân thủ. Đây là những quy định về mức giới hạn cần phải đạt được: bắt buộc phải tuân theo, làm theo và thiết kế theo quy định. Nhằm đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn, môi trường cho hàng hóa, dịch vụ. Khi đáp ứng được tất cả các quy chuẩn thì doanh nghiệp sẽ được cấp phép để đưa sản phẩm ra thị trường.

Giấy chứng nhận hợp quy

2. Phân biệt giữa chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy

Để hiểu hơn về hợp chuẩn hợp chuẩn hợp quy là gì? Dưới đây là bảng so sánh chi tiết, giúp quý khách phân biệt dễ dàng giữa chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy:

BẢNG SO SÁNH CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN VÀ HỢP QUY

Điểm giống và khác nhau

Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp quy

Giống nhau

 • Đều là phương thức đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường hoặc nhập khẩu, đảm bảo sự tuân thủ về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
 • Sử dụng các phương thức đánh giá tương tự nhau bao gồm phương thức 1,5,7
 • Cùng chung trình tự chứng nhận giống nhau gồm 3 bước: 
 • lấy mẫu thử nghiệm, 
 • Đánh giá quá trình sản xuất/nhập khẩu, 
 • Cấp giấy chứng nhận phù hợp.
 • Cả hai đều giống nhau về hồ sơ công bố được quy định tại thông tư số 28/8/2012/TT-BKHCN)

Khác nhau

Chứng nhập hợp chuẩn

Chứng nhận hợp quy

Khái niệm

là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. (Khoản 6 điều 3 - luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật)

Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

(Trích khoản 7 điều 3 - Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật)

Phạm vi áp dụng

Mang tính chất tự nguyện (trừ một số trường hợp nhà sản xuất yêu cầu). Áp dụng cho sản phẩm nhóm 1, là các sản phẩm không có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng. 

Mang tính chất bắt bược bắt buộc được áp dụng cho tất cả các sản phẩm, hàng hoá thuộc nhóm 2 - là nhóm có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển hoặc sử dụng.

Năng lực của đơn vị chứng nhận và phòng thử nghiệm

Không bắt buộc

Bắt buộc phải được chỉ định đủ năng lực chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn và phòng thử nghiệm cũng phải được chỉ định.

Nơi tiếp nhận hồ sơ công bố

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

 

3. So sánh tem chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy

Sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục và đáp ứng các yêu cầu về hợp chuẩn và hợp quy, Quý khách hàng sẽ nhận được tem chứng nhận tương ứng.

Tem chứng nhận hợp chuẩn là tem được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sau khi sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp chuẩn. Áp dụng cho sản phẩm nhóm 1, là các sản phẩm không có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

 

tem hợp quy

Hình ảnh tem hợp chuẩn

Tem chứng nhận hợp quy là tem được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Áp dụng cho tất cả các sản phẩm, hàng hoá thuộc nhóm 2 - là nhóm có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển hoặc sử dụng.

tem hợp quy

Hình ảnh tem hợp quy

4. Phương thức đánh giá hợp chuẩn hợp quy

Theo quy định của quốc gia, 8 phương pháp sau được áp dụng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa:

 • Phương thức 1: Kiểm tra loại hình;
 • Phương thức 2: Thử nghiệm các mẫu điển hình kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua các mẫu thử nghiệm trên thị trường;
 • Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu thử kết hợp với đánh giá trong quá trình sản xuất, thông qua việc thử nghiệm các mẫu lấy tại nơi sản xuất và kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất để giám sát;
 • Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quy trình sản xuất; bằng cách thử nghiệm các mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường và giám sát đánh giá quy trình sản xuất;
 • Phương thức 5: Lấy mẫu thử để đánh giá quá trình sản xuất; giám sát quá trình sản xuất bằng cách lấy mẫu thử tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường;
 • Phương thức 6: Hệ thống quản lý đánh giá và giám sát;
 • Phương thức 7: Thử nghiệm và đánh giá mẫu sản phẩm, hàng hóa;
 • Phương thức 8: Thử nghiệm, kiểm định toàn bộ hàng hoá, sản phẩm.

Ở Việt Nam, các phương thức chứng nhận chất lượng được sử dụng phổ biến nhất là phương thức 1, 5 và 7. Dành cho cả sản phẩm trong nước  và hàng nhập khẩu.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

 Quy trình kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp hợp quy

5. So sánh Quy trình công bố hợp chuẩn và hợp quy

Để hiểu hơn về quy trình công bố hợp chuẩn hợp quy là gì? Doanh nghiệp hãy xem bảng so sánh quy trình công bố hợp chuẩn và hợp quy dưới:

BẢNG SO SÁNH QUY TRÌNH CÔNG BỐ HỢP CHUẨN VÀ HỢP QUY

Điểm giống và khác nhau

Quy trình công bố hợp chuẩn

Quy trình công bố hợp quy

Giống nhau

 • Đối tượng thực hiện công bố là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
 • Cả hai đều sử dụng phương thức 1,5,7
 • Cả hai đều giống nhau về hồ sơ công bố được quy định tại thông tư số 28/8/2012/TT-BKHCN.
 • Cùng chung trình tự chứng nhận giống nhau gồm 3 bước: 
 • lấy mẫu thử nghiệm, 
 • Đánh giá quá trình sản xuất/nhập khẩu, 
 • Cấp giấy chứng nhận phù hợp.

Khác nhau

Quy trình công bố hợp chuẩn

Quy trình công bố hợp quy

Chuẩn mực công nhận

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

Theo các quy trình bắt buộc do cơ quan nhà nước chỉ định.

Quy trình công bố

Bước 1: Đánh giá hợp chuẩn Việc đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) thực hiện.

a) Việc đánh giá hợp chuẩn được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp. 

b) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy).

 

a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

 

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

 

b) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

 

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

Hình Thức

Tự nguyện, không bắt buộc

Bắt buộc

Đánh giá và kiểm định định kỳ

Các tổ chức công nhận

Cơ quan chỉ định/Quản lý tại địa phương

Kết quả

 • Ban hành giấy chứng nhận hợp chuẩn. 
 • Dấu/tem phù hợp tiêu chuẩn.
 • Ban hành giấy chứng nhận quy chuẩn. 
 • Dấu/tem phù hợp quy chuẩn

6. Đăng ký hợp chuẩn hợp quy ở đâu?

Quý khách hàng cần đăng ký chứng nhận nhưng chưa biết đăng ký hợp chuẩn hợp quy ở đâu? Quy khách hàng có thể đăng ký tại: 

 • Đăng ký hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. 
 • Đăng ký hợp quy tại cơ quan quản lý chuyên ngành cấp bộ hoặc tỉnh.
 • Hoặc đăng ký dịch vụ công bố hợp chuẩn, hợp quy tại OPACONTROL - tổ chức chứng nhận độc lập, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, OPACONTROL cam kết hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục công bố nhanh chóng và hiệu quả.  

Đăng ký làm hợp chuẩn hợp quy

OPACONTROL - địa chỉ giúp bạn đăng ký hợp chuẩn hợp quy dễ dàng hơn

7. OPACONTROL - tổ chức chứng nhận hợp quy hợp chuẩn sản phẩm uy tín

Opacontrol là đơn vị uy tín trong lĩnh vực chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy tại Việt Nam. 

Một địa chỉ tin cậy có thể hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để đạt được các chứng nhận sản phẩm. 

Chúng tôi sẽ giúp quý khách giảm thiểu tối đa các sai sót có thể xảy ra. Đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục chứng nhận. Khi sử dụng dịch vụ của Opacontrol, quý khách hàng sẽ được:

 • Tiết kiệm thời gian. Rút ngắn được quy trình tìm hiểu. Opacontrol luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí, giải đáp thắc mắc và đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng.
 • Thời gian xử lý nhanh, chi phí dịch vụ minh bạch, công khai. Mang lại đến giá trị thực cho quý khách hàng.
 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn và đánh giá có trình độ cao, được đào tạo theo chuẩn quốc tế và có nhiều kinh nghiệm. Đem lại sự hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng/tổ chức/doanh nghiệp. 
 • Sẵn sàng cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực hoạt động tương ứng.

Trong  gần 10 năm hoạt động, chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng giải pháp tối ưu từ tư vấn đến kiểm định, giám định cho nhiều lĩnh vực và loại hình sản phẩm.  

Qua bài viết trên, Chúng tôi đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc “tiêu chí hợp chuẩn hợp hợp quy là gi?”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ hotline: 1800 646480 để tư vấn miên phí. 

 

Theo dõi thêm nội dung của OPACONTROL qua các kênh sau:

Website: Opacontrol.com.vn

Hotline: 1800 646480

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

Linkedin :https://www.linkedin.com/in/opacontrol/

← Bài trước Bài sau →
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang