TCVN 8652:2020 - Sơn tường dạng nhũ tương| Tải miễn phí

TCVN 8652:2020 là tiêu chuẩn quốc gia quy định về sơn tường dạng nhũ tương, bao gồm phân loại, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, ký hiệu, ghi nhãn, bao bì, vận chuyển và bảo quản. Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo chất lượng sơn tường dạng nhũ tương trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. OPACONTROL mời bạn xem và tải ngay tiêu chuẩn này miễn phí!

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2020 đưa ra các yêu cầu kỹ thuật chi tiết cho sơn tường dạng nhũ tương, bao gồm các chỉ tiêu về màu sắc, trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp, ngoại quan của lớp sơn, thời gian khô, độ phủ, độ bền của lớp sơn theo phép thử cắt, độ bền nước, độ bền kiềm, độ rỉ rả trời, độ bền chu kỳ nóng lạnh, độ bền thời tiết gia tốc, và hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn cung cấp các phương pháp thử nghiệm để kiểm tra các tính chất của sơn tường dạng nhũ tương.

OPACONTROL với những chuyên gia sẵn sàng tư vấn giải pháp cho bạn để đáp ứng TCVN 8652:2020. Chúng tôi là tổ chức thử nghiệm sơn tường dạng nhũ tương nói riêng, thử nghiệm các loại sơn nói chung. Cũng có năng lực chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương uy tín trên toàn quốc.

(Nội dung dưới đây được trích dẫn hoàn toàn trong TCVN 8652:2020)

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8652:2020

SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG

Well emulsion paints

Lời nói đầu

TCVN 8652:2020 thay thế TCVN 8652:2012

TCVN 8652:2020 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn JIS K 5663:2003.

TCVN 8652:2020 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG

Well emulsion paints

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn tường dạng nhũ tương, bao gồm sơn phủ và sơn lót dùng để trang trí, bảo vệ mặt tường trong và ngoài các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sơn nhũ tương nhựa tổng hợp có chứa nhựa nhóm formaldehyt, nhóm ure, nhóm phenol hoặc nhóm melamine.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2090 (ISO 15528), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu;

TCVN 2091 (ISO 1524), Sơn, vecni và mực in - Xác định độ mịn;

TCVN 2094, Sơn - Phương pháp gia công màng;

TCVN 2095, Sơn - Phương pháp xác định độ phủ;

TCVN 2096-1 (ISO 9117-1), Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 1: Xác định trạng thái khô hoàn toàn và thời gian khô hoàn toàn;

TCVN 2096-3 (ISO 9117-3), Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 3: Xác định thời gian khô bề mặt dùng hạt ballotini;

TCVN 2097 (ISO 2409), Sơn và vecni- Phép thử cắt ô;

TCVN 2102 (ISO 3668), Sơn và véc ni- Xác định màu sắc theo phương pháp so sánh trực quan TCVN 4314, Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5669 (ISO 1513), Sơn và vevni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử;

TCVN 8653-1, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn;

TCVN 8653-2, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn;

TCVN 8653-3, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ bền kiềm của màng sơn;

TCVN 8653-4, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn;

TCVN 8653-5, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn;

TCVN 11608-3 (ISO 16474-3) về Sơn và vecni - Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm - Phần 3: Đèn huỳnh quang tử ngoại

TCVN 12005-6 (ISO 4628-6), Sơn và vécni- Đánh giá sự suy biến của lớp phủ- Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan- Phần 6: Đánh giá độ phấn hóa bằng phương pháp băng dính

TCVN 10370-1 (ISO 11890-1), Sơn và véc ni- Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi- Phần 1: Phương pháp hiệu số;

TCVN 10370-2 (ISO 11890-2), Sơn và véc ni- Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi- Phần 2: Phương pháp sắc ký khí.

TCVN 12005-6 (ISO 4628-6) về Sơn và vec ni - Đánh giá sự suy biến của lớp phủ - Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan - Phần 6: Đánh giá độ phấn hóa bằng phương pháp băng dính.

Tải ngay TCVN 8652:2020 miễn phí

►► Link tải TCVN 8652:2020 pdf, doc mới nhất, miễn phí tại: Link

Doanh nghiệp có nhu cầu về các dịch vụ Kiểm định, Chứng nhận và Thử nghiệm hàng hóa, sản phẩm vật liệu xây dựng tuân theo QCVN 16:2023/BXD xin vui lòng liên hệ công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline: 1800.646480 - email: opa@opacontrol.vn.

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.com.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 0946868029 - 1800.646480

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang