TCVN 10369:2014 - Sơn và Vec ni - Xác định hàm lượng VOC

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10369:2014 quy định phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (Volatile Organic Compounds - VOCs) trong sơn và vecni. Chất hữu cơ bay hơi (VOC) có thể gây hại cho sức khỏe và môi trường, vì vậy đây là một tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng sản phẩm sơn và vecni. Tài liệu này được cung cấp miễn phí bởi OPACONTROL, mời bạn cùng xem và tải ngay!

TCVN 10369:2014 cung cấp các hướng dẫn chi tiết về cách tiến hành thử nghiệm, từ việc lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, đến quá trình phân tích và tính toán kết quả giúp xác định hàm lượng chất hữu cơ bay hơi.  Áp dụng tiêu chuẩn này giúp các nhà sản xuất sơn và vecni kiểm soát được chất lượng sản phẩm của mình, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

OPACONTROL cung cấp dịch vụ thử nghiệm các chỉ tiêu của sơn và vecni chuyên nghiệp. Đồng thời là tổ chức cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn và giấy chứng nhận hợp quy chì trong sơn, chứng nhận hợp quy sơn nhũ tương...

(Nội dung dưới đây được trích dẫn hoàn toàn trong TCVN 10369:2014)

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10369:2014

ISO 17895:2005

SƠN VÀ VEC NI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI (VOC) TRONG SƠN NHŨ TƯƠNG CÓ HÀM LƯỢNG VOC THẤP

Paints and Varnishes - Determination of the volatile organic compound content of low-VOC emulsions paints (tin - can VOC)

Lời nói đầu

TCVN 10369:2014 hoàn toàn tương đương ISO 17895:2005

TCVN 10369:2014 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Giới thiệu

Vì lý do sức khỏe và môi trường yêu cầu cần phải kiểm soát được hàm lượng các monome còn dư và những hợp chất bay hơi no đôi khi những hợp chất này chỉ còn lại ở dạng vết.

Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn liên quan đến xác định hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong sơn, vécni và những sản phẩm liên quan. TCVN 10370-1:2014 (ISO 11890-1) qui định một phương pháp xác định hàm lượng VOC lớn hơn 15 % (theo khối lượng), TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007) áp dụng đối với hàm lượng VOC từ 0,1 % đến 15 % (theo khối lượng).

Tiêu chuẩn này qui định trong phương pháp xác định hàm lượng VOC từ 0,01 % đến 0,1 % (theo khối lượng) khác với TCVN 10370-1:2014 (ISO 11890-1:2007) và TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007), tiêu chuẩn này áp dụng với những hợp chất hữu cơ có điểm sôi lớn hơn 250 oC.

 

SƠN VÀ VEC NI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI (VOC) TRONG SƠN NHŨ TƯƠNG CÓ HÀM LƯỢNG VOC THẤP

Paints and Varnishes - Determination of the volatile organic compound content of low-VOC emulsions paints (tin - can VOC)

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này sử dụng phương pháp sắc ký khí để xác định hàm lượng VOC (có điểm sôi không lớn hơn 250 oC tại điều kiện chuẩn 101,325 kPa của sơn nhũ tương hàm lượng VOC thấp (in- can VOC). Phương pháp này áp dụng đối với hàm lượng VOC từ 0,01 tới 0,1 % (theo khối lượng).

Mục đích chính của phương pháp là xác định hàm lượng VOC thấp có trong sơn nhũ tương, không dùng để kiểm soát chất lượng thường xuyên.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2090 : 2007 (ISO 15528 : 2000) Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu;

TCVN 4851:1989 (ISO 3696-1987), Nước dùng để phân tích cho phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

ISO 2811-1, Paint and varnishes - Determination of density - Part 1: Pyknometer method (Sơn và véc ni - Xác định khối lượng riêng - Phần 1: phương pháp phù kế);

ISO 2811-2, Paint and varnishes - Determination of density - Part 2: Immersed body (plummet) method (Sơn và véc ni - Xác định khối lượng riêng - Phần 2: Phương pháp cân);

ISO 2811-3, Paint and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method (Sơn và véc ni - Xác định khối lượng riêng - Phần 3: Phương pháp dao động);

ISO 2811-4, Paint and varnishes - Determination of density - Part 4: Pressure cup method (Sơn và véc ni - Xác định khối lượng riêng - Phần 4: Phương pháp cốc áp lực).

Cùng OPACONTROL xem tiếp nội dung tiêu chuẩn TCVN 10369:2014 tại đây.

Tải ngay TCVN 10369:2014 miễn phí

►► Link tải TCVN 10369:2014 pdf, doc mới nhất, miễn phí tại: Link

Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu vật liệu xây dựng cần cấp giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD vui vui lòng liên hệ công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline: 1800.646480 - email: opa@opacontrol.vn để được báo giá rẻ, trọn gói giấy chứng nhận từ a -z nhé.

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.com.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 0946868029 - 1800.646480

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang