Chứng nhận hợp quy sản phẩm là hoạt động bắt buộc đối những những sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn cho người sử dụng. Để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động chứng nhận hợp quy và hiểu được ý nghĩa của nó mời bạn đọc bài viết "Chứng nhận hợp quy là gì? Phương thức và Thủ tục chứng nhận hợp quy."
 
Dịch vụ chứng nhận hợp quy tại OPACONTROL là hoạt động đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn phù hợp với các Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) được các cơ quan quản lý ban hành và cập nhập thường xuyên.
 
OPACONTROL là đơn vị có năng lực và cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm hàng hóa. Chúng tôi có đầy đủ giấy phép được cấp bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền, cụ thể dịch vụ chứng nhận hợp quy OPACONTROL cung cấp như sau:
 
STTTên dịch vụQuy chuẩn kỹ thuậtVăn bản cấp phép
1Hợp quy Hàm lượng chì trong sơnQCVN 08:2020/BCT3117/TĐC-HCHQ
2Hợp quy Vật liệu xây dựngQCVN 16:2023/BXD289/CNĐKTN-BXD
292/CNĐKCN-BXD
3Hợp quy Poly Aluminium Chloride (PAC)QCVN 06A:2020/BCT2947/GCN-BCT
3117/TĐC-HCHQ
4Hợp quy Natri Hydroxit Công NghiệpQCVN 03A:2020/BCT2947/GCN-BCT
3117/TĐC-HCHQ
5Hợp quy Thủy Ngân Trong Đèn Huỳnh QuangQCVN 02A:2020/BCT2947/GCN-BCT
3117/TĐC-HCHQ
6Hợp quy Amôniắc Công NghiệpQCVN 07A:2020/BCT2947/GCN-BCT
3117/TĐC-HCHQ
7Hợp quy Formaldehyde trong keo dán gỗQCVN 03-01:2022/BNNPTNT556/TCLN-KH&HTQT
557/GCN-TCLN-KH&HTQT


1. Giấy phép Chứng nhận hợp quy hàm lượng chì trong Sơn.

2. Giấy phép chứng nhận hợp quy Vật Liệu Xây Dựng.

3. Giấy phép chứng nhận hợp quy PAC, NAOH, Thủy ngân trong đèn huỳnh quang, Amôniắc Công Nghiệp.

4. Giấy phép Chứng nhận hợp quy Formaldehyde trong keo dán gỗ