Thông tư ban hành Về QCVN 16:2023/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Trong nhịp sống xã hội ngày càng phát triển và đô thị hóa ngày càng cao, việc quản lý, điều hành và phát triển hạ tầng xây dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng và tác động mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức tham gia vào hoạt động xây dựng, ngày 30/06/2023, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây Dựng (https://moc.gov.vn/) ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD

Phạm vi điều chỉnh

Trong phạm vi điều chỉnh, Quy chuẩn này quy định giới hạn kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hoá, và vật liệu xây dựng thuộc nhóm 2, như được nêu trong Bảng 1, Phần 2 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các sản phẩm, hàng hoá và vật liệu xây dựng này có xuất xứ trong nước, được nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường, và sử dụng trong các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu; mẫu hàng để thử nghiệm; hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm; hàng hoá tạm nhập - tái xuất, không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới, quà biếu, tặng trong định mức thuế; hàng hoá quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ và hàng chuyên dụng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh( Trích trong QCVN 16:2023/BXD).

Đối tượng áp dụng

  • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
  • Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng như Opacontrol.
  • Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Thời gian có hiệu lực

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật QCVN16:2019/BXD và Giấy chứng nhận còn hiệu lực thì được phép sử dụng Giấy chứng nhận hơp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó.

Đối với các tổ chức đã được chỉ định chứng nhận hợp quy, thử nghiệm đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD thì được phép tiếp tục thực hiện chứng nhận hợp quy, thử nghiệm đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trong Quyết định chỉ định đồng thời có trong danh mục sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD đến khi hết hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định.

Opacontrol tiếp nhận thông tư Thông tư 04/2023/TT-BXD như thế nào?

Là một tổ chức Chứng nhận, chúng tôi tiếp nhận thông tin nhanh nhất để đưa ra phương án tốt nhất cho các đơn vị Sản xuất và nhập khẩu Sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng trên toàn quốc 
 
Với những lợi thế sẵn có, OPACONTROL có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD kể từ ngày quy chuẩn có hiệu lực 01/01/2024.
 
Cũng theo đó, ngày 01/01/2024 QCVN 16:2023/BXD có hiệu lực cũng tức là lúc Opacontrol thực hiện Chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD cho các khách hàng trên mọi miền tổ quốc.
 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.com.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 1800.646480

← Bài trước Bài sau →
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang