Tiêu chuẩn TCVN 9202:2012 đầy đủ, pdf, doc miễn phí

Giới thiệu Tiêu chuẩn TCVN 9202:2012 cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu xi măng xây trát nói riêng và xi măng nói chung. OPACONTROL cung cấp tài liệu miễn phí bản pdf và doc cho khách hàng đồng thời cũng là tổ chức có năng lực thí nghiệm xi măng và chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy xi măng theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam.

Tiêu chuẩn TCVN 8877:2011

Tiêu chuẩn TCVN 6260:2020 pdf

Lời nói đầu

TCVN 9202 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 324:2004 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9202 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị,  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn TCVN 9202:2012 này áp dụng cho xi măng xây trát.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 141:2008, Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học.

TCVN 4030:2003, Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn.

TCVN 4787:2009 (EN 196-7:2007), Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009), Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền.

TCVN 6017:1995 (ISO 9597:1989), Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định.

Tải xuống TCVN 9202:2012 miễn phí

►►Link tải TCVN 9202:2012 pdf full tiếng Việt Miễn phí: Tại đây

►►Tải  TCVN 6067:2018 xi măng bền sulfat - miễn phí bản pdf

Doanh nghiệp có nhu cầu về các dịch vụ Kiểm định, thử nghiệm xi măng , chứng nhận xi măng theo qcvn 16:2023/bxd xin vui lòng liên hệ công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline: 1800.646480 - email opa@opacontrol.vn.

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.com.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 0946868029 - 1800.646480

← Bài trước Bài sau →
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang