TCVN 12872:2020 - NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

TCVN 12872:2020 là tiêu chuẩn quy định về nhà thương mại liên kết, cung cấp các yêu cầu chung về thiết kế cho các công trình này. Tiêu chuẩn này đặt ra những yêu cầu cơ bản nhằm đảm bảo tính hợp lý và an toàn trong việc xây dựng nhà thương mại liên kết. Các yêu cầu này bao gồm yêu cầu về kiến trúc, kết cấu, phòng cháy- chống cháy, về cấp thoát nước, thu gom rác.... Để tuân thủ TCVN 12872:2020, Opacontrol chia sẻ tài liệu tải miễn phí cho Quý khách hàng.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà thương mại liên kế.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì / áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 • TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;
 • TCVN 4474, Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 4513, Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 4605, Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 5674, Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;
 • TCVN 5687, Thông gió - Điều hoà không khí - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 5867, Thang máy - Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn;
 • TCVN 6396, Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy;
 • TCVN 7114, Ecgônômi - chiếu sáng nơi làm việc;
 • TCVN 7447, Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà;
 • TCVN 7628, Lắp đặt thang máy;
 • TCVN 7958, Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới;
 • TCVN 9206, Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 9207, Đặt đường dẫn điện trong nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 9385, Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
 • TCVN 9386, Thiết kế công trình chịu động đất;
 • TCVN 9411, Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

3. Tải ngay TCVN 12872:2020 pdf miễn phí

►►Link tải TCVN 12872 2020 tiếng Việt Đầy đủ Miễn phí: Link driver

►►Tải TCVN 12792:2020 miễn phí full tiếng việt bản pdf, doc

Doanh nghiệp có nhu cầu về các dịch vụ Kiểm định, Chứng nhận và Thử nghiệm, xin vui lòng liên hệ công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline: 1800.646480 - email opa@opacontrol.vn.

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.com.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 0946868029 - 1800.646480

← Bài trước Bài sau →
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang