Download miễn phí TCVN 141:2023 về xi măng Pooc Lăng

TCVN 141:2023 (phiên bản mới)là tiêu chuẩn quy định về xi măng Pooc Lăng và phương pháp phân tích hóa học của nó. Tại đây, chúng tôi có đầy đủ các tài liệu liên quan đến vật liệu xây dựng và bạn có thể tải về miễn phí. Điều này giúp một phần nhỏ trong việc đảm bảo sự ổn định và đáng tin cậy của các công trình xây dựng sử dụng xi măng Pooc Lăng.

1. Phạm vi áp dụng

(Nội dung dưới đây được trích dẫn hoàn toàn từ Tiêu chuẩn TCVN 141 : 2023)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử để phân tích hóa học của clanhke xi măng pooc lăng, các loại xi măng trên cơ sở clanhke xi măng pooc lăng, clanhke xi măng calcium sunfo aluminate, xi măng trên cơ sở clanhke xi măng calcium sunfo aluminat và các loại xi măng khác theo phân loại tại Điều 4.1 của TCVN 5439.

Tiêu chuẩn này có thể mở rộng áp dụng cho các vật liệu cấu thành hoặc các vật liệu được nêu trong các tiêu chuẩn khác nếu được đề cập đến.

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho clanhke xi măng alumin, xi măng trên cơ sở clanhke xi măng alumin, clanhke xi măng chứa barium và xi măng trên cơ sở clanhke xi măng chứa barium.

Tiêu chuẩn này cũng quy định phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) là phương pháp thay thế, được nêu tại Phụ lục A.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • TCVN 4787 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
  • TCVN 7024 Clanhke xi măng poóc lăng
  • TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm
  • TCVN 5439 Xi măng - Phân loại
  • TCVN 7149 (ISO 385), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Buret
  • TCVN 7150 (ISO 835), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet chia độ
  • TCVN 7962 (ISO Guide 31:2015), Mẫu chuẩn - Nội dung của giấy chứng nhận và nhãn
  • TCVN 8890 (ISO Guide 30:2015), Mẫu chuẩn - Thuật ngữ và định nghĩa
Xem tiếp những nội dung trong tiêu chuẩn ở bên dưới hoặc tải xuống TCVN 141 : 2023 miễn phí nhé.

3. Tải TCVN 141:2023 về xi măng Pooc Lăng

►►Link tải TCVN 141:2023 tiếng Việt Đầy đủ Miễn phí: Link driver

►►Tải TCVN 1450:2009 miễn phí full tiếng việt bản pdf, doc

Doanh nghiệp có nhu cầu về các dịch vụ Kiểm định, Chứng nhận và Thử nghiệm xi măng pooc lăng xin vui lòng liên hệ công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline: 1800.646480 - email opa@opacontrol.vn.

OPACONTROL có năng lực trong việc thử nghiệm xi măng pooc lăng với các chỉ tiêu hóa học phù hợp với TCVN 141:2023 như sau:

Xi măng pooc lăngTCVN 2682:2020 
Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3) TCVN 141:2023
Hàm lượng magie oxít (MgO) TCVN 141:2023
Hàm lượng mất khi nung (MKN) TCVN 141:2023
Hàm lượng cặn không tan (CKT) TCVN 141:2023
Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2Oqđ) TCVN 141:2023

 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.com.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 0946868029 - 1800.646480

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang