OPACONTROL cung cấp dịch vụ thử nghiệm/ thí nghiệm hàng hóa, sản phẩm vật liệu xây dựng (vlxd) phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) và các Tiêu chuẩn nước ngoài: ASTM, BS EN, JIS... Những thí nghiệm vlxd có thể được thực hiện tại hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, Quý khách có thể được chứng kiến quá trình thử nghiệm để đảm bảo độ chính xác và trung thực của kết quả thử nghiệm.

OPACONTROL đáp ứng hơn +500 chỉ tiêu thử nghiệm về hóa học/ Cơ lý/ Vật liệu xây dựng/ Không phá hủy cho hàng trăm sản phẩm khác nhau trên thị trường. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của cơ quan Quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn, hiệu suất và phát triển bền vững.