Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn cho các sản phẩm hàng hóa dịch vụ trong nước và xuất nhập khẩu. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn theo các Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Quốc Tế giúp sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp đảm bảo được chất lượng, độ uy tín, độ an toàn dành cho người tiêu dùng, các nhà thầu xây dựng, hay phục vụ cho việc đủ điều kiện xuất khẩu ra nước ngoài.