OPACONTROL cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn cho các sản phẩm Vật Liệu Xây Dựng theo TCVN, ASTM, BN ES, JIS, DIN,... 

Việc chứng nhận hợp chuẩn cho Vật Liệu Xây Dựng theo các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc Quốc Tế (ASTM, BN ES, JIS, DIN,...) giúp cho sản phẩm Vật Liệu Xây Dựng:

- Đủ điều kiện để vào các công trình xây dựng của nhà nước, tư nhân.

- Đủ điều kiện để xuất khẩu qua các thị trường Quốc Tế như Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á,...

- Đảm bảo được chất lượng sản phẩm, củng cố niềm tin thương hiệu và sản phẩm đối với người tiêu dùng

- Giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.