[Tổng hơp] Các phiên bản ISO 9001 từ trước đến nay

Từ lúc ra đời cho đến nay, Tiêu chuẩn ISO 9001 trải qua nhiều phiên bản để chọn lọc, xây dựng hệ thống tốt hơn, phù hợp hơn với bối cảnh cũng như xu hướng trên toàn thế giới. Từ đó giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, phát triển bền vững hơn. Các phiên bản ISO 9001 là gì hãy cùng OPAControl tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là thuật ngữ khá quen thuộc đối với các doanh nghiệp/ tổ chức đang kinh doanh hoạt động bất cứ lĩnh vực/ ngành nghề nào. ISO 9001 được ban hành và sử dụng là hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và được công nhận trên toàn thế giới  

Thành quả đã gặt hái được của ISO 9001

 • Đối với tổ chức ISO, ISO 9001 luôn là tiêu chuẩn được bán chạy nhất

 • Thiết lập nền tảng và ngôn ngữ chung cho các tổ chức có mối quan tâm về chất lượng 

 • Đem lại cho tổ chức/ doanh nghiệp sự tin tưởng về khả năng cung cấp các sản phẩm phù hợp yêu cầu 

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại thế giới

 • ISO 9001 là nền tảng cho việc phát triển các hệ thống khác ví dụ như: ISO 14001, ISO 45001,...

 • Đóng vai trò như một yếu tố cơ bản của vấn đề phát triển bền vững mang tính toàn vẹn 

Các phiên bản ISO 9001 

Các phiên bản iso 9001

Các phiên bản iso 9001

ISO 9001:1987

ISO 9001 được biết đến với phiên bản đầu tiên vào năm 1987 - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và phục vụ dành cho các công ty và tổ chức có hoạt động bao gồm việc tạo ra các sản phẩm mới. Nó là một cấu trúc hẹp với hai mươi yêu cầu, nhưng nó tập trung vào việc đáp ứng các thủ tục và bỏ lỡ bức tranh lớn của việc tạo ra một quy trình chất lượng cao một chút 

ISO 9001:1994

Phiên bản thứ hai là về Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật do Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường ban hành. Tiêu chuẩn này là một trong ba tiêu chuẩn về các hệ thống chất lượng có thể được sử dụng để đảm bảo chất lượng. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống chất lượng để sử dụng khi cần thể hiện năng lực của bên cung ứng trong thiết kế và cung cấp sản phẩm phù hợp. 

ISO 9001:2000

Phiên bản thứ ba này ghi lại những thay đổi lớn kể từ khi ISO 9001 ra đời. Phiên bản này tạo ra một tiêu chuẩn tập trung vào sự tăng trưởng tích cực. Thay vì các tài liệu và hướng dẫn sử dụng nặng nề quy định việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ, việc thực thi quy định tài liệu, lần này muốn nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn ISO 9001 là để tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng thông qua các biện pháp thực hiện quá trình. Tài liệu là bằng chứng cho thấy quy trình đang được thực hiện một cách hiệu quả và đưa ra tám nguyên tắc chính:

 1. Tập trung vào khách hàng 

 2. Lãnh đạo hiệu quả

 3. Thu hút mọi người ở tất cả các cấp của công ty

 4. Một cách tiếp cận dựa trên quy trình để quản lý.

 5. Tìm cách cải tiến liên tục

 6. Ra quyết định dựa trên bằng chứng và dữ liệu.

 7. Tập trung vào mối quan hệ cùng có lợi giữa nhà cung cấp và khách hàng

 8. Tính nhất quán có thể theo dõi

Tám nguyên tắc này đã tạo ra nhiều tự do hơn cho các công ty trong việc tạo ra các QMS phù hợp với bất kỳ doanh nghiệp nào và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao.

ISO 9001:2008

Phiên bản thứ tư này không liên quan đến một sự thay đổi triệt để như lần xuất bản trước. Nó đã cố gắng làm rõ các yêu cầu của ISO mới nhất và cải thiện cách nó phù hợp với các tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như ISO 14001

ISO 9001:2015

Phiên bản gần đây nhất đã được đưa ra để đảm bảo rẳng ISO phản ánh những phát triển mới nhất và tốt nhất trong thực hành tốt QMS. Thực hiện các thay đổi để đảm bảo tích hợp dễ dàng hơn với các ISO và hệ thống quản lý khác. Trong đó nêu rõ các yêu cầu mà tổ chức phải duy trì trong hệ thống chất lượng của họ để chứng nhận ISO 9001:2015. 

Sự thay đổi đó bao gồm:   

 • Điều chỉnh / áp dụng cấu trúc ISO mới (phụ lục SL) để phù hợp với các tiêu chuẩn khác bao gồm ISO 14001, ISO 45001,...

 • Mở rộng mối quan hệ giữa các tổ chức và hệ thống quản lý chất lượng

 • ISO 9001: 2015 thúc đẩy cách tiếp cận quá trình để tạo ra kết quả chất lượng được tìm kiếm

 • Trình bày các yêu cầu về hiệu suất chất lượng trong hoạch định chiến lược của tổ chức

 • Nhấn mạnh hơn vào quản lý cao nhất để sở hữu QMS

 • Yêu cầu quy định ít hơn so với các phiên bản trước

 • Trọng tâm chính là sự hài lòng của khách hàng 

ISO 9001 để làm gì 

Như trên đã đề cập, ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để tạo,  thực hiện và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng cho bất kỳ công ty nào. Nó được thiết kế để được sử dụng bởi các tổ chức thuộc bất kỳ quy mô hoặc ngành công nghiệp nào. Là một tiêu chuẩn quốc tế, nó được công nhận là cơ sở để bất kỳ công ty nào tạo ra một hệ thống đảm bảo sự hài lòng và cải tiến của khách hàng, và do đó, nhiều công ty yêu cầu như vậy là yêu cầu tối thiểu để một tổ chức trở thành nhà cung cấp.

Dưới đây là danh sách các lợi ích chính của tiêu chuẩn này trong một công ty:

 • Có lợi hơn.

 • Uy tín và khả năng cạnh tranh cao hơn.

 • Chi phí thấp hơn và thời gian chu kỳ ngắn hơn thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

 • Tăng sự hài lòng của khách hàng và tăng sự trung thành của khách hàng dẫn đến việc kinh doanh lặp lại.

 • Tăng doanh thu và thị phần có được nhờ phản ứng linh hoạt và nhanh chóng với các cơ hội thị trường.

 • Tích hợp và liên kết các quy trình nội bộ sẽ dẫn đến năng suất và kết quả cao hơn.

 • Tính nhất quán trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

 • Cải thiện quy trình giao tiếp, lập kế hoạch và quản trị.

Đối tượng nên sử dụng ISO 9001:2015 bản sửa đổi

ISO 9001:2015 áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô hoặc ngành nghề. Tất cả các tổ chức sử dụng ISO 9001 cũ được khuyến khích chuyển sang ISO 9001:2015. Điều này sẽ nâng cao hiệu quả của các quy trình. 

Tại sao ISO 9001 được sửa đổi 

Các tiêu chuẩn ISO được xem xét năm năm một lần để xác định xem có cần sửa đổi hay bổ sung gì để phù hợp với thị trường hiện tại. ISO 9001:2015 sẽ đáp ứng các nhu cầu và tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, phù hợp đa dạng để tích hợp các hệ thống với nhau

 Dẫn link bài iso 9001 iso 14001 

 Dẫn link bài iso 9001 iso 22000

Tại sao ISO 9001 lại quan trọng với doanh nghiệp

Khi có được chứng nhận ISO 9001, việc thực hành và vận dụng tốt giúp doanh nghiệp luôn năng động, cải cách liên tục, tận dụng triệt để khả năng và kiến thức nội bộ. Phương pháp tiếp cận theo quá trình là trọng tâm của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Giúp xác định sơ đồ hoạt động, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Ngoài ra phương pháp quản lý rủi ro và hướng vào khách hàng cũng giảm tác động hoặc sự xuất hiện rủi ro lớn và cho phép các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu khách hàng để tiến hành hoạt động kinh doanh 

← Bài trước Bài sau →
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang