Tải miễn phí tiêu chuẩn JIS G3101:2015 về thép cuộn, thép tấm cán nóng

Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS G 3101:2015 về thép cuộn cho cấu trúc tổng quát cung cấp các hướng dẫn chi tiết về chất lượng, thành phần hóa học, tính cơ học, hình dạng và kiểm tra cho các loại thép được sử dụng trong cấu trúc như cầu, tàu, và phương tiện giao thông. Tài liệu cũng bao gồm thông tin về sửa đổi tiêu chuẩn vào năm 2017 và quy trình dịch và xuất bản của tiêu chuẩn. Cùng OPACONTROL giải mã tiêu chuẩn JIS G3101 và tải miễn phí về nhé.

1. Những thông tin chính trong JIS G 3101:2015

  1. Tài liệu này là bản dịch của Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS G 3101:2015 về thép cuộn cho cấu trúc tổng quát.
  2. Tiêu chuẩn chỉ định các yêu cầu về chất lượng, thành phần hóa học, tính cơ học, hình dạng, kích thước, khối lượng, sai số, ngoại hình, kiểm tra, kiểm tra lại, đánh dấu và báo cáo cho thép cuộn nóng và các phần cấu trúc nóng được sử dụng trong các cấu trúc khác nhau.
  3. Tài liệu bao gồm thông tin về ngày thành lập, ngày sửa đổi, ngày thông báo công khai, ủy ban điều tra và chi tiết xuất bản của tiêu chuẩn.
  4. Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn chi tiết về phân loại, ký hiệu, kích thước áp dụng, thành phần hóa học, kiểm tra tính cơ học, hình dạng, sai số, kiểm tra, kiểm tra lại, đánh dấu và yêu cầu báo cáo cho các loại sản phẩm thép khác nhau.
  5. Tài liệu cũng đề cập đến một sửa đổi của tiêu chuẩn vào năm 2017 (JIS G 3101:2017) và nhấn mạnh quá trình dịch, xuất bản và quyền lực cuối cùng của nội dung JIS gốc.

2. Tải miễn phí Tiêu chuẩn JIS G3101 pdf

 

►►Link tải Tiêu chuẩn JIS G3101 pdf Miễn phí: Link driver

►►Tải Tiêu chuẩn TCVN 12694:2020 miễn phí bản pdf

Doanh nghiệp có nhu cầu về các dịch vụ Kiểm định, Chứng nhận hợp chuẩn và Thử nghiệm các loại thép hay thép tấm cán nóng, xin vui lòng liên hệ công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline: 1800.646480 - email opa@opacontrol.vn.

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.com.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook: https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 0946868029 - 1800.646480

← Bài trước Bài sau →
Icon-Zalo Zalo Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang